Statut Fundacji Razem Łatwiej

 

 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz dzieci oraz osób niepełnosprawnych, pomoc finansowa, organizacja specjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji .

 

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1.Organizowanie i finansowanie rehabilitacji, leczenia oraz zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia osób , dzieci niepełnosprawnych.

 

2.Pomoc finansową i rzeczową dla osób niepełnosprawnych, dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.

 

3.Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia , w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw, o których mowa w pkt. 1.

 

 4.Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia.

 

5.Organizowanie zajęć, wycieczek przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych służących rehabilitacji a także łamaniu barier komunikacyjnych.

 

  6.Organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych

 

 

 

 

 

Fundacja Razem Łatwiej                                      Biuro Poznań                                                  Biuro Zielona Góra
 Al. Jana Pawła II 3/11                                          Ul. Romana Maya 1                                          Ul. Kożuchowska 20a
62-030 Luboń                                                       61-371 Poznań                                                 65-364 Zielona Góra
NIP 781-188-48-29                                               Tel.: 537-781-143                                             
REGON 302413582 
                                            @: biuro@fundacjarl.pl                                     Godz. otwarcia: 8:00 - 15:00

KRS 0000458348                                                 Godz. otwarcia: 8:00 - 15:00

       

                                   

                                                    Konto BZ WBK 05 1090 2590 0000 0001 2234 1060