Statut Fundacji Razem Łatwiej

 

 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz dzieci oraz osób niepełnosprawnych, pomoc finansowa, organizacja specjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji .

 

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1.Organizowanie i finansowanie rehabilitacji, leczenia oraz zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia osób , dzieci niepełnosprawnych.

 

2.Pomoc finansową i rzeczową dla osób niepełnosprawnych, dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.

 

3.Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia , w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw, o których mowa w pkt. 1.

 

 4.Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia.

 

5.Organizowanie zajęć, wycieczek przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych służących rehabilitacji a także łamaniu barier komunikacyjnych.

 

  6.Organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych

 

 

 

 

Sprawozdanie za rok 2017

FUNDACJA RAZEM ŁATWIEJ

BANK SANTANDER

05 1090 2590 0000 0001 2234 1060

 

 

Fundacja Razem Łatwiej                                                   BIURO                                                              @: biuro@fundacjarl.pl

Al. Jana Pawła II 3/11                                                       Ul. Romana Maya 1                                          tel. 537 781 143              62-030 Lubon                                                                  61-371 Poznań

 

NIP: 781 188 48 29

KRS: 0000458348

REGON: 302413582

Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie za rok 2020

Sprawozdanie za rok 2021