FUNDACJA RAZEM ŁATWIEJ

  

   Uwaga! zmiana numeru konta:

 

Bank PKO

34 1020 4027 0000 1902 1822 8975 

 

 

Fundacja Razem Łatwiej                                         BIURO                                        biuro@fundacjarl.pl
Al. Jana Pawła II 3/11                                      Ul. Wieruszowska 12/16                   
+48 786 881 071
62-030 Luboń                                                60-166 Poznań

NIP: 7822899622                                            godz. otwarcia: 8:00-15:00
KRS: 0000909850

 

 

Statut Fundacji Razem Łatwiej

 

 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz dzieci oraz osób niepełnosprawnych, pomoc finansowa, organizacja specjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji .

 

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1.Organizowanie i finansowanie rehabilitacji, leczenia oraz zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia osób , dzieci niepełnosprawnych.

 

2.Pomoc finansową i rzeczową dla osób niepełnosprawnych, dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.

 

3.Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia , w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw, o których mowa w pkt. 1.

 

 4.Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia.

 

5.Organizowanie zajęć, wycieczek przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych służących rehabilitacji a także łamaniu barier komunikacyjnych.

 

  6.Organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych

 

 

 

 

FUNDACJA RAZEM ŁATWIEJ