FUNDACJA RAZEM ŁATWIEJ

 

Bank PKO

34 1020 4027 0000 1902 1822 8975

 

 

Fundacja Razem Łatwiej                                         BIURO                                                     biuro@fundacjarl.pl
Al. Jana Pawła II 3/11                                             Ul. Wieruszowska 12/16                         +48 786 881 071
62-030 Luboń                                                       60-166 Poznań

NIP: 7822899622                                                  godz. otwarcia: 8:00-15:00
KRS: 0000909850

 

12 maja 2022

Ania to niezwykła dziewczynka, która od pierwszych dni swojego życia musi walczyć z niepełnosprawnością. Urodziła się w maju 2014 roku i od początku nie zachowywała się jak zdrowy noworodek. W siódmym tygodniu życia rozpoznano u Ani zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Od tego momentu rozpoczęła się walka o powrót do normalności…

Ania jest rehabilitowana od trzeciego miesiąca życia, jednak do tej pory nie potrafi samodzielnie siedzieć, stać, chodzić, mówić… Ma problemy z napięciem mięśniowym, koordynacją ruchową i utrzymaniem głowy w odpowiedniej pozycji. Ze względu na zaburzenia gryzienia, żucia i połykania – Ania jest karmiona i pojona przez stomię PEG. Przy tym wszystkim jest pogodną i bardzo mądrą dziewczynką. 

 

          Zaczęliśmy szukać przyczyny stanu Ani i niewielkiego efektu wszelkich terapii. Kontrolny MR mózgowia wykazał zaburzenia mielinizacji ośrodkowego układu nerwowego. Obecnie podejrzewa się u Ani rzadką chorobę genetyczną, jest prowadzona w tym kierunku diagnostyka – co wymaga czasu, badań, licznych konsultacji i wielu funduszy.

Ania pozostaje pod opieką wielu specjalistów: neurologa, genetyka, gastrologa, ortopedy, audiologa, endokrynologa, rehabilitantów, logopedy, pedagoga  i wielu innych.

          Na schorzenie Ani w tej chwili nie ma leku ani operacji. Jedyne co możemy i musimy zrobić, to zapewnić jej najlepsze terapie, aby w przyszłości była jak najmniej zależna od drugiego człowieka. W tej chwili każdego dnia uczęszcza na rehabilitację, terapię ręki, zajęcia SI, zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, z komunikacji alternatywnej, okresowo na hipoterapię i dogoterapię. 

          Ania potrafi podpierać się na przedramionach, potrafi przetoczyć się z brzucha na plecy, potrafi podczołgać się na brzuchu, potrafi wypowiadać pojedyncze słowa i komunikować się w sposób pozawerbalny – wszystko to osiąga dzięki bardzo ciężkiej pracy, licznym terapiom i rehabilitacji. Musimy działać NADAL z dużą intensywnością, gdyż mózg człowieka rozwija się najintensywniej w dzieciństwie. Jednak prywatne terapie, turnusy rehabilitacyjne, sprzęt są ponad nasze możliwości finansowe, dlatego prosimy o wsparcie.

Bez Waszej POMOCY nam się nie uda.

 

 

Przekaż swój 1% na Fundację „Razem Łatwiej”

Numer KRS: 0000458348

Cel Szczegółowy: 15/AK

 

Poza przekazaniem 1% można również dokonywać innych wpłat - darowizn na subkonto

Fundacja Razem Łatwiej

Ul. Jana Pawła II 3/11 , 62-030 Luboń

Nr konta 16 1090 1476 0000 0001 3550 0080

z dopiskiem „Darowizna na rzecz Ani Komosy 15/AK

 

 

 

Ania Komosa
FUNDACJA RAZEM ŁATWIEJ