FUNDACJA RAZEM ŁATWIEJ

 

Bank PKO

34 1020 4027 0000 1902 1822 8975

 

 

Fundacja Razem Łatwiej                                         BIURO                                                     biuro@fundacjarl.pl
Al. Jana Pawła II 3/11                                             Ul. Wieruszowska 12/16                         +48 786 881 071
62-030 Luboń                                                       60-166 Poznań

NIP: 7822899622                                                  godz. otwarcia: 8:00-15:00
KRS: 0000909850

 

12 maja 2022

Antonina i Oliwier - dwujajowe bliźnięta przyszły na świat jako skrajne wcześniaki które kilkakrotnie walczyły o życie oraz wyjście z niepełnosprawności.

objęte Ustawą ZA ŻYCIEM oraz potrzebą Wczesnego Wspomagania Rozwoju do czasu podjęcia nauki w szkole.

Bliźniaki wymagają dalszej wielospecjalistycznej opieki medycznej, uczestniczą w indywidualnej terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej.

 

Antosia funkcjonuje znacznie poniżej normy wiekowej. Ma głęboko zaburzony rozwój społeczno-emocjonalny, komunikowania się i mowy oraz funkcji behawioralnych, obniżony rozwój motoryki precyzyjnej i lateryzacji. Wymaga dalszej diagnostyki w kierunku autyzmu oraz FAZ. Pozostaje pod opieką audiologiczną i neurologiczną oraz kardiologiczną, wymaga ciągłych kontroli czy nie ma małogłowia. Byłą hospitalizowana na oddziale kliniki gastroenterologii, hepatologii i zaburzeń odżywiania z powodu znacznej niedowagi i niedowzrostu.

 

Oliwier funkcjonuje poniżej normy wiekowej w obrębie funkcji behawioralnych, zadania motoryczne na poziomie 12-17 miesiąca życia, manipulacyjne 9-11. Syn jest objęty wielospecjalistycznymi działaniami wspierającymi rozwój. Ma zaburzenia emocjonalne, wpadanie w silną agresję i złość - diagnozowanie w kierunku autyzmu i FAZ, zaburzenia czucia i dotyku - stąd potrzeba stymulacji dotykowej i ćwiczenia z przedmiotami z różnych materiałów o różnej konsystencji.

 

Jego rozwój przebiega nieharmonijnie, został skierowany na oddział foniatryczny z powodu guzków na krtani i długotrwałej nienaturalnej chrypy. Oliwier jest pod opieką neurologiczną ,kardiologiczną, gastrologiczną oraz chirurgiczną.

 

 

Przekaż swój 1% na Fundację „Razem Łatwiej”

Numer KRS: 0000458348

Cel Szczegółowy: 19/AOKM

 

Poza przekazaniem 1% można również dokonywać innych wpłat - darowizn na subkonto

Fundacja Razem Łatwiej

Ul. Jana Pawła II 3/11 , 62-030 Luboń

Nr konta 04 1090 1476 0000 0001 3550 0102

z dopiskiem „Darowizna na rzecz Antosi i Oliwiera 19/AOKM

 

 

Antonina i Oliwier
FUNDACJA RAZEM ŁATWIEJ