Antonina i Oliwier, bliźniaki dwujajowe przyszły na świat przedwcześnie. Pierwsze miesiące życia spędziły na

intensywnej terapii noworodka z aparaturami podtrzymującymi podstawowe funkcje życiowe. Aktualnie oboje

są diagnozowani w kierunku autyzmu oraz FAZ. Dzieci funkcjonują znacznie poniżej normy wiekowej.

 

ANTONINA:

 

 

- Niepełnosprawność sprzężona :

- Autyzm Atypowy

- Afazja motoryczno- czuciowa

- Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim na podstawie czego wydano orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

- Całościowe zaburzenia rozwojowe (rozwój umysłowy plasuje się poniżej 3 roku życia)

- Zaburzenia głosu i mowy czynnej i choroby słuchu, nadwrażliwość słuchowa.

Opis:

Porozumiewa się za pomocą Echolalii, nie zawsze adekwatnie do sytuacji wynikające z zaburzenia myślenia. Naśladownictwo i identyfikacja z wybranym obiektem, zaburzenia więzi, opóźnione procesy poznawcze, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, obniżone napięcie mięśniowe, zaburzenia równowagi.

Antonina we wszystkich działaniach potrzebuje stałego nadzoru i stałej pomocy opiekuna i asystenta. Niesamodzielna, nie zgłasza i myli pojęcia potrzeb fizjologicznych, częściowo karmiona przez opiekuna i asystenta osobistego w przedszkolu specjalistycznym. Kontakt werbalny ograniczony ze względu na słabo wykształconą mowę, koncentracja uwagi zmienna, krótkotrwała. Najgłębiej zaburzone jest rozumowanie ilościowe i przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne (niepełnosprawność umiarkowana).

 

 

OLIWIER:

 

- Całościowe zaburzenia rozwojowe

- zespół Aspergera

- ADHD ( bardzo nasilone)

 - Zaburzenia zachowania i emocji

 - Zaburzenia aktywności i uwagi.

Posiada Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego.

OPIS:

Wskazana opieka laryngologiczna i audiologiczna - przerost migdałka gardłowego i wysokie zagrożenie nosowania po zabiegu adenotomii. Badanie Tympanogramem wykazało nieprawidłowości przepływu fal dźwiękowych, endoskopia krtani wykazała cechy dysfonii hyperfunkcjonalnej i stosuje dietę przeciwrefluksową. Syn nie respektuje kontekstu społecznego, ma zaburzenia czucia głębokiego, jest impulsywny, nadruchliwy - wymaga częstej zmiany aktywności, ponieważ jego uwaga i koncentracja jest krótkotrwała. Funkcjonuje poniżej normy wiekowej w obrębie funkcji behawioralnych, ma potrzebę stymulacji dotykowej.

 

 

    Sprawcie, by obciążenia z jakimi zmagają się dzieci nie stały na drodze do wyjścia z niepełnosprawności i spełniania marzeń oraz pomóżcie sprawić, by uśmiechnęło się zatroskane serce samotnego rodzica.

 

   Twój 1 % podatku to wielki krok do celu. Pomóż nam usprawnić wygrane życie.
   Przekaż 1 % podatku …. bo Razem Łatwiej.

 

                                                                                                                     Wdzięczna Mama.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekaż swój 1% na Fundację „Razem Łatwiej”

Numer KRS: 0000458348

Cel Szczegółowy: 19/AOKM

 

Poza przekazaniem 1% można również dokonywać innych wpłat - darowizn na subkonto

Fundacja Razem Łatwiej

Ul. Jana Pawła II 3/11 , 62-030 Luboń

Nr konta 04 1090 1476 0000 0001 3550 0102

z dopiskiemDarowizna na rzecz Antosi i Oliwiera 19/AOKM

 

Fundacja Razem Łatwiej                                      Biuro Poznań                                                  Biuro Zielona Góra
 Al. Jana Pawła II 3/11                                          Ul. Romana Maya 1                                          Ul. Kożuchowska 20a
62-030 Luboń                                                       61-371 Poznań                                                 65-364 Zielona Góra
NIP 781-188-48-29                                               Tel.: 537-781-143                                             
REGON 302413582 
                                            @: biuro@fundacjarl.pl                                     Godz. otwarcia: 8:00 - 15:00

KRS 0000458348                                                 Godz. otwarcia: 8:00 - 15:00

       

                                   

                                                    Konto BZ WBK 05 1090 2590 0000 0001 2234 1060