Leoś urodził się 9 czerwca 2016 roku, jest pogodnym dzieckiem, zarażającym uśmiechem. Gdy syn skończył 
ok. 1,5 miesiąca zauważyliśmy, że „cieszy się” bardziej lewą stroną ciała, a prawa jest jakby nieco bezwładna. 

Podczas konsultacji z pediatrą dostaliśmy skierowanie do poradni neurologicznej, genetycznej i na dzienny oddział 
rehabilitacji – tak zaczęła się nasza walka z niezidentyfikowaną chorobą, wiedzieliśmy tylko, że dziecko ma 
obniżone napięcie mięśniowe i dysmorfię twarzy.

Dzięki szybkiemu działaniu i intensywnej rehabilitacji Leon zaczął chodzić mając skończone 23 miesiące. Po wykonaniu specjalistycznych badań okazało się, że Leon ma zespół włosów niedających się uczesać, a w główce zmiany niedotlenieniowo-niedokrwienne z okresu okołoporodowego i torbiel pajęczynówki. 
Obecnie walczymy z: 
- niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
- dyspraksją
- obniżonym napięciem mięśniowym
- zaburzeniami rozwoju mowy o typie afazji mieszanej
- nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym
- opóźnionym rozwojem motoryki dużej
- problemami z utrzymaniem i właściwą pionizacją ciała
- obniżonymi zdolnościami manualnymi i grafomotorycznymi, brakiem precyzji w zakresie motoryki małej
- dużym pobudzeniem ruchowym, znaczną przerzutnością uwagi i problemami z finalizacją aktualnie wykonywanych zadań
- krótkim czasem skupienia uwagi w sytuacjach zadaniowych
- nauką zgłaszania swoich potrzeb fizjologicznych

Leon chodzi do przedszkola integracyjnego i jest pod stałą opieką neurologa oraz uczęszcza na zajęcia indywidualne z logopedą, rehabilitantem, pedagogiem specjalnym, psychologiem zarówno w przedszkolu, jak i poza nim. Uwielbia hipoterapię.

Dzięki ciężkiej pracy Leonka i wielu wspaniałych ludzi, Leo robi postępy, nie dorównuje swoim rówieśnikom, ale każda nowa mała rzecz, nowe słowo nas cieszy i daje nam ogromną nadzieję na jego lepszą, samodzielną przyszłość. 
Niestety nie jesteśmy w stanie w 100% pokryć kosztów związanych z leczeniem i terapią syna, dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc.
Przekaż swój 1% na Fundację „Razem Łatwiej”
Numer KRS: 0000458348 
Cel Szczegółowy: 50/LG 


Poza przekazaniem 1% można również dokonywać innych wpłat - darowizn na subkonto
Fundacja Razem Łatwiej
Ul. Jana Pawła II 3/11 , 62-030 Luboń 
Nr konta 72 1090 1476 0000 0001 3550 0527
z dopiskiem „Darowizna na rzecz Leona Grabarkiewicza”

 

Fundacja Razem Łatwiej                                      Biuro Poznań                                                  Biuro Zielona Góra
 Al. Jana Pawła II 3/11                                          Ul. Romana Maya 1                                          Ul. Kożuchowska 20a
62-030 Luboń                                                       61-371 Poznań                                                 65-364 Zielona Góra
NIP 781-188-48-29                                               Tel.: 537-781-143                                             
REGON 302413582 
                                            @: biuro@fundacjarl.pl                                     Godz. otwarcia: 8:00 - 15:00

KRS 0000458348                                                 Godz. otwarcia: 8:00 - 15:00

       

                                   

                                                    Konto BZ WBK 05 1090 2590 0000 0001 2234 1060