Martynka urodziła się 13.01.2018 r. z wadą serduszka (Tetralogia Falota), wrodzoną przepukliną przeponowa i sznura pępowinowego oraz z niedokrwistością noworodkową.

Nasza córeczka jest już po jednej operacji brzuszka a czeka ją jeszcze kolejna.

Martynka jest pod stałą opieką specjalistów takich jak: kardiolog, kardiochirurg, logopeda i rehabilitanci. Niestety koszty leczenia, rehabilitacji i dojazdów do specjalistów przewyższają nasze możliwości finansowe. Dlatego prosimy o pomoc w leczeniu naszej córeczki aby w przyszłości była zdrowa i samodzielna.

                                                                           Dziękuje Martynka z rodzicami

 

 

Przekaż swój 1% na Fundację „Razem Łatwiej”

Numer KRS: 0000458348

Cel Szczegółowy: 33/MK

 

Poza przekazaniem 1% można również dokonywać innych wpłat - darowizn na subkonto

Fundacja Razem Łatwiej

Ul. Jana Pawła II 3/11 , 62-030 Luboń

Nr konta 10 1090 1476 0000 0001 3550 0188

z dopiskiem „Darowizna na rzecz Martyny Kuśnierek 33/MK”

 

Fundacja Razem Łatwiej                                      Biuro Poznań                                                  Biuro Zielona Góra
 Al. Jana Pawła II 3/11                                          Ul. Romana Maya 1                                          Ul. Kożuchowska 20a
62-030 Luboń                                                       61-371 Poznań                                                 65-364 Zielona Góra
NIP 781-188-48-29                                               Tel.: 537-781-143                                             
REGON 302413582 
                                            @: biuro@fundacjarl.pl                                     Godz. otwarcia: 8:00 - 15:00

KRS 0000458348                                                 Godz. otwarcia: 8:00 - 15:00

       

                                   

                                                    Konto BZ WBK 05 1090 2590 0000 0001 2234 1060