Martynka urodziła się 24.08.2006 roku. Gdy miała 3 miesiące przeszła operację torbieli w lewej komorze główki. Wskutek tego wdało się wodogłowie, małogłowie, epilepsja, mózgowe porażenie dziecięce i zaburzenia nerworozwojowe.

Martynka jest dzieckiem niewidomym, gdyż ma niedorozwój nerwu wzrokowego. Córka nie chodzi, mimo tych wszystkich schorzeń robi ogromne postępy dzięki ciągłemu leczeniu i rehabilitacji.

 

W tym roku jedziemy na 3 tygodniowy turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Neuron. Koszt turnusu to 8850 zł, na który nas nie stać i dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc.

 

 

Przekaż swój 1% na Fundację „Razem Łatwiej”

Numer KRS: 0000458348

Cel Szczegółowy: 32/MP

 

Poza przekazaniem 1% można również dokonywać innych wpłat - darowizn na subkonto

Fundacja Razem Łatwiej

Ul. Jana Pawła II 3/11 , 62-030 Luboń

Nr konta 32 1090 1476 0000 0001 3550 0180

z dopiskiem „Darowizna na rzecz Martyny Pudło”

 

Fundacja Razem Łatwiej                                      Biuro Poznań                                                  Biuro Zielona Góra
 Al. Jana Pawła II 3/11                                          Ul. Romana Maya 1                                          Ul. Kożuchowska 20a
62-030 Luboń                                                       61-371 Poznań                                                 65-364 Zielona Góra
NIP 781-188-48-29                                               Tel.: 537-781-143                                             
REGON 302413582 
                                            @: biuro@fundacjarl.pl                                     Godz. otwarcia: 8:00 - 15:00

KRS 0000458348                                                 Godz. otwarcia: 8:00 - 15:00

       

                                   

                                                    Konto BZ WBK 05 1090 2590 0000 0001 2234 1060