Olga mając 13 lat zachorowała na cukrzycę typu 1. Jej organizm z jakiegoś powodu zaczął niszczyć własną trzustkę. Tego procesu w żaden sposób nie można było powstrzymać, insulinę naturalnie produkowaną przez organizm trzeba było zastąpić zastrzykami. Od tego czasu, żeby żyć, Olga musi nieustannie kontrolować poziom cukru we krwi oraz szczegółowo analizować skład i wielkość posiłków. Cukrzyca stale zagraża gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia, a błędna kalkulacja lub pominięcie dawki insuliny, pomiaru cukru czy awaria sprzętu rehabilitacyjnego w kilka godzin może doprowadzić do utraty przytomności, śpiączki, a nawet śmierci. Cukrzyca niewłaściwie leczona prowadzi do strasznych powikłań: niszczy oczy i nerki, prowadzi do martwicy i amputacji kończyn, uszkadza układ nerwowy i sercowo-naczyniowy. W leczeniu cukrzycy kluczowe są ciągła kontrola stanu organizmu, dieta i odpowiednio dobrana aktywność fizyczna mająca wyjątkowy/szczególny wpływ na wrażliwość organizmu na podawaną insulinę.

 

 

Przekaż swój 1% na Fundację „Razem Łatwiej”

Numer KRS: 0000458348

Cel Szczegółowy: 26/ON

 

 

Poza przekazaniem 1% można również dokonywać innych wpłat - darowizn na subkonto

Fundacja Razem Łatwiej

Ul. Jana Pawła II 3/11 , 62-030 Luboń

Nr konta: 29 1090 1476 0000 0001 3550 0137

z dopiskiemDarowizna na rzecz Olgi Niesyta 26/ON

 

Fundacja Razem Łatwiej                                      Biuro Poznań                                                  Biuro Zielona Góra
 Al. Jana Pawła II 3/11                                          Ul. Romana Maya 1                                          Ul. Kożuchowska 20a
62-030 Luboń                                                       61-371 Poznań                                                 65-364 Zielona Góra
NIP 781-188-48-29                                               Tel.: 537-781-143                                             
REGON 302413582 
                                            @: biuro@fundacjarl.pl                                     Godz. otwarcia: 8:00 - 15:00

KRS 0000458348                                                 Godz. otwarcia: 8:00 - 15:00

       

                                   

                                                    Konto BZ WBK 05 1090 2590 0000 0001 2234 1060