FUNDACJA RAZEM ŁATWIEJ

 

Bank PKO

34 1020 4027 0000 1902 1822 8975

 

 

Fundacja Razem Łatwiej                                         BIURO                                                     biuro@fundacjarl.pl
Al. Jana Pawła II 3/11                                             Ul. Wieruszowska 12/16                         +48 786 881 071
62-030 Luboń                                                       60-166 Poznań

NIP: 7822899622                                                  godz. otwarcia: 8:00-15:00
KRS: 0000909850

 

13 maja 2022

Nasza córeczka Oliwia urodziła się z wadą ośrodkowego układu nerwowego. Doszło do tego niedotlenienie okołoporodowe, wrodzone zapalenie płuc i niewydolność oddechowa. Oliwka wymaga intensywnej rehabilitacji - zajęć wspomagających rozwój ruchowy i rozwój mowy. Pozostaje pod stałą opieką Poradni Neurologicznej, Rehabilitacyjnej, Okulistycznej, Genetycznej, Kardiologicznej, Gastrologicznej, Neurochirurgicznej. 

 

Oliwka rozpoczęła naukę w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej Cogito. Ma tutaj dodatkowe wsparcie psychologiczne, logopedyczne i dydaktyczne. Rehabilitacja ruchowa pozwoliła na samodzielne już chodzenie i schodzenie po schodach. Skutki hipoplazji móżdżku zostały zminimalizowane i Oliwia radzi sobie w dużym stopniu samodzielnie, choć wymaga ciągłej rehabilitacji. Nadal dużym problemem jest znaczna wada wzroku i tu niestety nie ma poprawy. Rehabilitacja optometrystyczna jest konieczna a regularne wizyty u okulisty pomagają na jak najlepszy dobór szkieł i okularów. Liczymy się z kosztowną operacją oczu, która zminimalizowałaby wady ale decyzja w tej sprawie należy do specjalistów.

 

Jesteśmy rodziną wielodzietną ( Oliwia ma cztery starsze siostry). Liczy się dla nas każda złotówka dlatego prosimy o wsparcie finansowe. Nie zważając na wszystko walczymy o zdrowie naszego dziecka i pełni optymizmu cieszymy się każdym dniem. Liczymy na pomoc ludzi dobrej woli i prosimy o przekazywanie 1% na konto Fundacji.

 

 

Przekaż swój 1% na Fundację „Razem Łatwiej”

Numer KRS: 0000458348

Cel Szczegółowy: 22/OD

 

Poza przekazaniem 1% można również dokonywać innych wpłat - darowizn na subkonto

Fundacja Razem Łatwiej

Ul. Jana Pawła II 3/11 , 62-030 Luboń

Nr konta 95 1090 1476 0000 0001 3550 0113

z dopiskiem „Darowizna na rzecz Oliwki Dolaty 22/OD

 

 

Oliwia Dolata
FUNDACJA RAZEM ŁATWIEJ