Patryk urodził się 25.08.2003 r. w 30 tygodniu ciąży. Pierwsze dni życia nie zapowiadały żadnych problemów. Pod koniec pobytu w szpitalu zachorował na posocznice (zakażenie krwi), co najprawdopodobniej spowodowało wylew krwi do mózgu. Po wyjściu ze szpitala nikt nie mógł wytłumaczyć jego nietypowego zachowania i zdiagnozować choroby. Dopiero w 7 miesiącu jego życia padła diagnoza „dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe”.

Patryk pomimo choroby jest bardzo pogodnym dzieckiem. Codzienną pracą osiąga małymi krokami postępy w swoim rozwoju.codziennie ciężko pracuje i małymi kroczkami osiąga postępy w swoim rozwoju. Obecnie nie potrafi samodzielnie siedzieć, mówić ani chodzić. W badaniu przeprowadzonym na podstawie skali inteligencji dla małych dzieci uzyskał wynik wskazujący na znaczne opóźnienie rozwoju funkcji poznawczych kształtujące się na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim.

Najbardziej cieszy nas, że dzięki Państwa pomocy widoczne są duże postępy w jego rozwoju.

Poprzez intensywną rehabilitację w domu, w OREW-ie czy na specjalistycznych turnusach potrafi kontrolować trzymanie głowy.

Jest pionizowany i związku z tym przeszedł w październiku 2015 oraz w listopadzie 2016 operację obu stóp, dzięki której łatwiej mu będzie przy pomocy drugiej osoby zrobić kilka kroków. W 2018 roku przeszedł operację bioder.

Nasz syn jest pod stała opieką neurologiczną, rehabilitacyjną, ortopedyczną, okulistyczną, psychologiczną i logopedyczną. Wymaga intensywnej rehabilitacji, odpowiedniego sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, intensywnej ogólnorozwojowej stymulacji. Od 2007 roku cierpi na padaczkę.

Aby Patryk miał szanse rozwoju potrzebne są środki finansowe pozwalające pokryć zakup sprzętu oraz kosztów rehabilitacji w domu, turnusów rehabilitacyjnych

Tylko w ten sposób możemy dać szanse naszemu synowi na sprawniejsze życie, szanse na lepsze jutro.

 

 

 

Przekaż swój 1% na Fundację „Razem Łatwiej”

Numer KRS: 0000458348

Cel Szczegółowy: 36/PCH

 

Poza przekazaniem 1% można również dokonywać innych wpłat - darowizn na subkonto

Fundacja Razem Łatwiej

Ul. Jana Pawła II 3/11 , 62-030 Luboń

Nr konta 95 1090 1476 0000 0001 3550 0210

z dopiskiem „Darowizna na rzecz Patryka Chowaniec”

 

Fundacja Razem Łatwiej                                      Biuro Poznań                                                  Biuro Zielona Góra
 Al. Jana Pawła II 3/11                                          Ul. Romana Maya 1                                          Ul. Kożuchowska 20a
62-030 Luboń                                                       61-371 Poznań                                                 65-364 Zielona Góra
NIP 781-188-48-29                                               Tel.: 537-781-143                                             
REGON 302413582 
                                            @: biuro@fundacjarl.pl                                     Godz. otwarcia: 8:00 - 15:00

KRS 0000458348                                                 Godz. otwarcia: 8:00 - 15:00

       

                                   

                                                    Konto BZ WBK 05 1090 2590 0000 0001 2234 1060