Akademia Super Przedszkolaka to nasz nowy program skierowany do przedszkoli. Ma na celu pomóc najmłodszym bezpiecznie wkraczać w dalsze życie. Przy współpracy z Policją prowadzimy program dotyczący bezpieczeństwa w życiu codziennym. Natomiast Ratownicy medyczni uczą dzieci udzielania pierwszej pomocy, a przede wszystkim zachowania w sytuacji zagrażającej życiu. Pomagamy dzieciom zapamiętać ważny nr 112 oraz uwrażliwić je na sytuacje kiedy taki telefon wykonać.