FUNDACJA RAZEM ŁATWIEJ

 

Bank PKO

34 1020 4027 0000 1902 1822 8975

 

 

Fundacja Razem Łatwiej                                         BIURO                                                     biuro@fundacjarl.pl
Al. Jana Pawła II 3/11                                             Ul. Wieruszowska 12/16                         +48 786 881 071
62-030 Luboń                                                       60-166 Poznań

NIP: 7822899622                                                  godz. otwarcia: 8:00-15:00
KRS: 0000909850

 

24 maja 2022

Patryk urodził się 25.08.2003 r. w 30 tygodniu ciąży. Pierwsze dni życia nie zapowiadały żadnych problemów. Pod koniec pobytu w szpitalu zachorował na posocznice (zakażenie krwi), co najprawdopodobniej spowodowało wylew krwi do mózgu. Po wyjściu ze szpitala nikt nie mógł wytłumaczyć jego nietypowego zachowania i zdiagnozować choroby. Dopiero w 7 miesiącu jego życia padła diagnoza „dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe”.

Patryk pomimo choroby jest bardzo pogodnym dzieckiem. Codzienną pracą osiąga małymi krokami postępy w swoim rozwoju. 

 

Najbardziej cieszy nas, że dzięki Państwa pomocy widoczne są duże postępy w jego rozwoju.

Poprzez intensywną rehabilitację w domu, w OREW-ie czy na specjalistycznych turnusach potrafi kontrolować trzymanie głowy.

Jest pionizowany i związku z tym przeszedł w październiku 2015 oraz w listopadzie 2016 operację obu stóp, dzięki której łatwiej mu będzie przy pomocy drugiej osoby zrobić kilka kroków. W 2018 roku przeszedł operację bioder.

 

Nasz syn jest pod stała opieką neurologiczną, rehabilitacyjną, ortopedyczną, okulistyczną, psychologiczną i logopedyczną. Wymaga intensywnej rehabilitacji, odpowiedniego sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, intensywnej ogólnorozwojowej stymulacji. Od 2007 roku cierpi na padaczkę.

 

Aby Patryk miał szanse rozwoju potrzebne są środki finansowe pozwalające pokryć zakup sprzętu oraz kosztów rehabilitacji w domu, turnusów rehabilitacyjnych. Tylko w ten sposób możemy dać szanse naszemu synowi na sprawniejsze życie, szanse na lepsze jutro.

 

 

Przekaż swój 1% na Fundację „Razem Łatwiej”

Numer KRS: 0000458348

Cel Szczegółowy: 36/PCH

 

Poza przekazaniem 1% można również dokonywać innych wpłat - darowizn na subkonto

Fundacja Razem Łatwiej

Ul. Jana Pawła II 3/11 , 62-030 Luboń

Nr konta 95 1090 1476 0000 0001 3550 0210

z dopiskiem „Darowizna na rzecz Patryka Chowaniec”

 

 

Patryk Chowaniec
FUNDACJA RAZEM ŁATWIEJ